Një nga risitë e reja të  tregut shqiptar ofruar nga Eko-Leter sh.p.k. Çantat janë tërësisht prej letre duke përfshirë edhe dorezat. Letra është shumë rezistente dhe varion në gramaturat nga 80 gr deri në 170gr.